लोवे शायरी - An Overview

mare aena hare marrage karva 6…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem 6 ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav dilemma khali aetlo 6 ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Aap bas use viswaas dilaao ki aap uski care krte ho, use kvi hurt ni krog

read more